Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İzni

1.Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (’GEPOSB’’) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) md.10 ve  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e istinaden, mensup olduğunuz veri konusu kişi grubu (ziyaretçi) uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.Bu kapsamda KVKK’ya uygun olarak GEPOSB’in; hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, talep, şikayet ve itibar yönetimi süreçlerinin yürütülebilmesi, katılımcı ilişkileri, memnuniyeti yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ilgili form ve belge imzalanması süreçlerinin takibi, iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları kapsamında; ad, soyad, e-mail adresi, talep, şikayet ve itibar yönetimi bilgisi ve talebinize ilişkin içerik bilgileri ve açık rızanız ile tarafımızla ek olarak paylaştığınız sair bilgiler her türlü elektronik ortamda ve gerektiğinde kağıt ortamında işlenecektir.

3.Kişisel verileriniz KVKK md.5’te hüküm altına alınan; kanunlarda açıkça öngörülme, GEPOSB’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya açık rızanızın bulunması veri işleme şartlarına istinaden işlenecektir.

4.GEPOSB ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, ‘’2 Numaralı’’ başlık altında sayılan veri işleme amaçları doğrultusunda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler, hukuk müşavirlerimiz, danışmanlık hizmeti aldığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

5.KVKK md.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlamak isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgilendirme için web sitemizdeki KVKK sekmesini inceleyebilirsiniz.

Bu içeriği paylaşın

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler sizin telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz bu çerezleri almaktan memnun olduğunuz şekilde değerlendirilecektir. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kişisel verilerin korunmasını okuyunuz.